Məktublar

  • Könül
  • 10 yaş

Bu məktubu mən xeyirxah dostuma yazıram. Mən böyüyəndə həkim olacam. Həkim olmaq üçün yaxşı oxuyuram. Mənim həkim olmaqdan başqa iki istəyimdə var. Qara rəngli ətək və köynək istəyirəm. Bizim istəklərimizi soruşduğunuz üçün sağ olun.