Məktublar

  • Sadiq 6 yaş (MD)
  • 6 yaş

Salam. Mənim adım Sadiqdir. Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm, Mən istəyirəm ki, polis paltarım olsun, işıqlı ayaqqabım və yay paltarım olsun istəyirəm.