Məktublar

  • Məhsəti
  • 11 yaş

Məhsəti mənim 11 yaşım var. Qəbələdə  yaşayıram. Məktəbdə oxuyuram.  Dərslərdə əlaçıyam. Mən böyüyəndə müəllim olacam. Uşaqlara çoxlu dərslər öyrədəcəm. Mənim isə sizdən istədiyim odur ki mənim gödəkçəyə və ayaqqabıya ehtiyacım var. Ümid edirəm ki siz mənim istədikləırimi alasız.