Məktublar

  • Əlisgəndər
  • 5 yaş

Salam. Mənim 5 yaşım var. Sizdən isti paltar, oyuncaq maşın, bacım üçün Barbi gəlinciyi istəyirəm.

 Səni çox sevən, Əlisgəndər.

Tərtib etdi: Elmir Səmədli