Məktublar

  • Əsnad (Sumqayıt)
  • 9 yaş

Salam, dostum. Mənim adım Əsnaddır. Mənim 9 yaşım var. Mən səndən don, ayaqqabı istəyirəm.