Məktublar

  • Gülsüm
  • 10 yaş

Salam, mən sizdən ayaqqabı və paltar istəyirəm.