Məktublar

  • Səma (Mingəçevir)
  • 9 yaş

Salam mənim adım Səmadır. Sizə istəklərimizi gerçəkləşdirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən sizdən 36 ölçü qara ayaqqabı istəyirəm. Təşəkkür edirəm.